HomeMacityVoci dalla ReteApple ritira il comunicato sulle GeForce4

Apple ritira il comunicato sulle GeForce4

E’€™ ‘€œsopravvissuto’€ solo poche ore il comunicato stampa di Apple che enunciava la disponibilità  di schede GeForce4 ‘€œTitanium’€ per i PowerMac G4. Nel corso della notte, infatti, la società  di Cupertino ha dato disposizione di ritirare l’€™annuncio comparso su PRNewswire. Le motivazioni ufficiali sarebbero da riferire ad alcuni non meglio precisati ‘€œerrori’€ contenuti nello stesso comunicato, come si può leggere in un secondo annuncio che compare sul sito sotto la dicitura, usuale per questo tipo di situazioni ‘€œKILLKILL’€.
La procedura di ritiro di un comunicato non è un passo normale quando si tratta di correzioni. Solitamente vengono emessi infatti nuovi comunicati contenenti i dati corretti, mentre Apple ieri non ha fatto seguire alcuna correzione.
Pare di comprendere, invece, che più che di un errore nella compilazione del comunicato si sia trattato di un rilascio affrettato forse frutto di un fraintendimento.
Nel corso della giornata di ieri, infatti, Nvidia doveva annunciare ai giornalisti riuniti a San Francisco i dettagli dei nuovi processori grafici. L’€™incontro dovrebbe essere avvenuto, per quanto se ne può sapere anche se con ogni probabilità  i giornalisti stessi sono stati invitati a non rivelare nulla fino alla giornata di oggi quando, come si apprende sul sito di Nvidia, dovrebbero comparire le schede. Una tattica che forse verrà  combinata con qualche altra forma di lancio pubblicitario e di supporto alla commercializzazione. Tra questi anche il rilascio di schede basate su GeForce4
In questo contesto appare più che probabile che Apple abbia ‘€œfrainteso’€ rilasciando i dettagli sulla ‘€œsua’€ GeForce4 nel giorno della presentazione ai giornalisti quando invece doveva annunciare la scheda solo nel corso della giornata di oggi.
Conferme o smentite a questa interpretazione dei fatti le potremo avere nel corso della giornata. Sarà  facile verificare se davvero Apple apporterà  correzioni al comunicato diffuso oggi o se, come appare molto probabile, lo distribuirà  esattamente nella stessa forma di ieri.

Offerte Speciali

MacBook Pro M2 oggi è il primo giorno di disponibilità

MacBook Pro 14 e 16 e MacBook Air, disponibilità immediata e sconti

Su Amazon si trovano diversi MacBook Air e MacBook Pro in pronta spedizione e in sconto. Ecco i migliori affari di oggi
Pubblicità

Ultimi articoli

Pubblicità

Iguida

Faq e Tutorial