MacOS X x86 è su Torrent


WhiteNoise
 Share

Recommended Posts

Io preferisco un buon Mac su cui posso installare Linux se ho voglia (comunque non ne ho bisogno se uso Fink).

Windows non lo voglio proprio vedere!

concordo, ma il picci l'ho preso prima del mac, ora e ovvio che il mio prossimo acquisto sarà un'altro mac...... ma se potessi installare osx anche sul picci che già possiedo sarebbe meglio :D
Link to comment
Share on other sites

Secondo me avrebbero fatto bene a NON bloccare la developer preview in modo che chi voleva se lo poteva provare sul suo PC : eppoi avrebbe comprato un MacTel!

Ovviamente la cosa sarebbe stata:

- illegale

- non supportata

- non aggiornabile

- con pochi driver (magari solo quelli per la configurazione delle macchine per gli sviluppatori)

- a scadenza

Link to comment
Share on other sites

Per fare un po' di smanettamente puo' andare anche se non ci sono tutti i driver... poi per usarlo veramente ti compri l'originale!

Per i veri smanettoni poi c'e' open darwin... ti scrivi i driver li infili dentro a MacOSX e speri di averci preso (altrimenti kernel panic ;-)))

Link to comment
Share on other sites

Questo è NFO incluso nel .dmg:

Hosted by TuxTalk.org. If you are interested in Linux, drop by at www.tuxtalk.org to visit a great

Linux community. Thanks

-----------------------

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ii:,.,i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; phe*NIX presents... ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ii::irS7Z2.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ii:7aS;:,:BM.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ii;82: :XXX;$7.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iir8r 7X7;iiXW.i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiZr :X7r;;ii;WX.i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ii7a ,X7r;;r;:i80.i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiSX rX;;;r;i:;0B::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iXr X7;;ri:::rWB:,i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;X Xrr;i:,iSZ$Z,,i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i2 7i:,,iXa0WB; :i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ii.a7rX2aZ0007..i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;0ZZZ800Zr..i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,XB0ZZZ2r. ,i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:Za7i:..,i;;;;;;;;;;iiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ii:,,,,... .,:ii;;;;;;;i:,.:ii;;;;;i:. .:i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiii2B$W$$MMMMMMWar, .:ii;;;;;;;;;ii:. ,XZWMMMMMMMMMMMBar .i;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiX882i ,SWMMZ;. .,::::,. ,X0MMMa; ir7rrr7Xa8WMMMZi ,i;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;iirZai .,,::,. .aMMWaX;iir20MMM2, iXSSXrrrrrrrr;;rSZWMM2 :i;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;i;ra7 .i7S22aaa2aaaa22Xi. rZBMMW02: :7S22S777r77777XXX777XSSZWMMa i;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;i;2r ,XZZa2SXXX7r777r77XXS22Xi. iX2aSX7r7777777777777XX7X7XSSXZBMM; i;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;7S ;BWSXX7777rrr7rrrr;rrr;rr7XSSSSX7X7;i.. ..:i;777777777X77r7SSXS0MMai;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;Xi iMMXrr777r7rrrr7;7rrrr777ri:. .,i7Saa8888a2X;: .r77X7X7X7777XSS2BW7.i;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;X. 0MZir777r7r7r77rrrrrr;;, .Xa$MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM2;77777r77SaZ2aBBi .:;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;iX. iMMXirr7r7rrr7;;r7rr;: .X$MMMMMMWWBW$MMMMMMMMMWWB000BMii777rr72aa2200; .i;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;7: 7MWX;r77X77r7r7rrr;, .aMMMMM$MMMMMMMMMM$B0888BW$MMMMMM$M i7r7X2aa2Sa0X .i;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;r rMBSir7777r7r7rrri. :0MMMM$MMMMMB7i. i2$M.r77S222SSZZ;.:;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;7 iM0air7777rr77rri SMMMMMMMM07 ::ii,MMMi:;;.MMMMMa. ,7XS222SSaZr.i;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;i WBZrr7rr777rrri 8MMMMMM07 .:r;;;;; M$Ma,rr B;i:2MMMMa:.rS22S2SaZ;,i;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;ir SWZ2ir77r7r7rr, 2MMMMMa ii M0a :ir;; MBM7.r7,$MZZMMBB$MM$X:rS2SSZSi:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;:r M8ZX;r77777ri :MMMMM: :;;i: ,MMMX7B . MWMr,77i,rX0WMMMMWW$MMr;SS2a7:i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;i,7i$aZir777777i 2MMMM, ,irr;. :XM0MMM$2MM8 MWMr,r77r;i, iaMMMW$MairaZ;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;i,aS0aai777rr7i WMMM2 .i;ii;;iMMMMMBM MMMMMiW$M;i7777X7XXX7ri.:ZMM$MW:X2;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;:.W8Za2i7777ri WMMM. :.i :.;MBM MM$ MM.0$Mii7XXXX7XXXXSXXXi,ZM$MW;X;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;i.$8aZS;7777; ZMMM .:MM$ MMMiMM$ MBM M$B8MX aMM:;7X7X7XXXXXXXSXX7irMMMB;i:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;i W02aSir777:iMMM ,i XZi M0MMM$MX MWM MWB:.BrXMM:;7XXXXri:irXXXXSSXr;M$M7:,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;i B02a2ir7r; MMM :r;7MB8 MBM:ZMM0 MWM MMBaMMM7MM;;XX777:$$WiXXXXSSSX;XMMM,:i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;i ZB22ai77r:7MMi,7XiXMMM MW0 ,MM$ MWM :MMMMS .$W ,i77X.MMM:rri:irXSS:W$M:i,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;.XWa2Zir77.MM0 7XX;rMWM MM8 M$$ MMM i. :ri:.0MMrX77 M0M ,rBWB;rSSraMM;r:i;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;,iBZ2Zrr77 MM7;SSS7;M$W MMW:.MMM BMM:X7X77i..i 8a ;:. M0M 8MMMMMiSSrSMMiar,i;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;i.882aX;XXiMMiXSSSr;MM8 aB2;iX00.. i7r7r,;WMM.WBW; 2MMMBM MM:iMM:SSiZM$iZa;,i;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;i.XBa2aiXS;MM;7SSSX7MM0:;;;7;.. X22; . ;MMMM MMM2;MM2$BM,MMrMM:iSX,MMa7Xaa;,:i;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;:,882ar72:MMXrSSSXiXaSrXSSXrMMMiWMM$$MMZMMWr MWM WMM MBWXM$aiX8rX;2MMiSSSaZ;:,i;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;i 2BZaSr2iMMWiS2SSS777XSXXX: i: ZMWMMMWMrMMB. W$M MM7 MWW:MMXWMMSirMMS722S2aZX;,:i;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;:,Z8aa7S7aMM7rSSSSXSSXSXXX:MMMr2MM8 MBM ZMM,0$M MMZBMMM 8MMMB;,;MMBiSSSS2Sa8a7i,:ii;;;;;;;;

;;;;;;;;i.78Z22SS;$MM7rS2SSSSSXXSX.MWMrSMM W$M, MMaWMM MMMM2MM.i.i.,,7MM$iX22222SSSa827i:,ii;;;;;;

;;;;;;;;;i.a8aSX2X;MMMSiXSSSSSSSSS,$WM.2MM :2MM:2MMM::aZ.:72::$B;XS7;:ZMMM;7SSSSSSS22SSZ0aXX;i;;;;;;

;;;;;;;;;;,:Z8aSS2XiMMM8irSSSSSSXS:$WM.8MM,r;MMBMMMi:r;;r7rrrr;;7Xr,2MMM0;X2S2SS222SS222a8W8.i;;;;;;

;;;;;;;;;;i.r88aXSSXi0MMMXi7SSSSSS:W$M.iX2iXi22:.i,;XSXSSSXXXSX7i,2MMMM7;X22S2S222S22S22aZWr,;;;;;;;

;;;;;;;;;;;i.X8ZaSS2X;XMMMMX:r7SS2;$MM:7r7XSXrr7XXXXXSXSXXXX7;.r8MMMMS:7S22SSSSS2S222aSSa00 i;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;:.S0Z2X22X7iZMMMMZriir;i;rrSSXSSSSSXSXXXXSX7r;:,;8MMMM$X:7S22SSS222SSSS22S7a8$i.;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;:.28Z2SSSSXri2MMMMMBar:.::i;;r;;;;;;;ii::,:7ZWMMMMMZ;i7S2S2S2SS2S22222a2728$S i;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;i:,28ZSS2SSSXrirZMMMMMMMM$B8ZZaaaZZ8Z8W$MMMMMMMW2i:;X22SS222222222222a27SZWZ :;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;i:.2082X2SS22SXr:;S8WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM02;:;7XS2222222222222SS222XrX8W8 :;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;i:.S8822S2SS222SX7;i:i7Sa0BW$MMM$$BBaXr,:;rXS22S2S22S2S222S2S2S22SXrS0$Z ,;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;: X88ZSS22SSS222S2SXX7rr;;ii:iii;;rXXS2SS2222S2S222222SS222222X7rS0M2 :;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;:.r88Z2SSS22SS22S2222S2SS22S22222S2SS2222222S2S22S22S22222SXXrr2WM7 :;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i.:a88a2SSS2aSS2SSSSSS22S22S22222222222aaaaaa2a2a22222SSXX77X8WM: i;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i,.X808a22SSS2SSS2222S2S222XXSSS2SSSX7;;ii;r7XXXXSSXXXXX7rSBM0 .i;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:.:a0BZa22SSS222SS22S22S2Z000BBBBBWWBBZ2Xrr77X7XXXXXrrS0MMr ,i;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i, iZBW0ZaaS2S22222a8BWBaX;:,....,ir20W$WZ2rr777rr72BMMX.i;;nfo;by;pftai;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i, :X8WWWBB0BBBWW8Si .,::iiii:,. :7Z$M$W0B$MMM8i :;;;;;;&;buchla;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i:. :;XSSXr;. .,i;;;;;;;;;;;;;;ii:. irXXri ,i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ii:,.....,:i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ii:,...:ii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;; ;;

;; Apple.OS.X.x86.Developer.Kit.Install.DVD-phe*NIX ;;

;; ;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;; ;;

;; * What is this? ;;

;; ;;

;; This is the Developer Kit install DVD for Intel-based Macintosh machines. ;;

;; It is part of a hardware and software kit delivered to developers who need to test and develop ;;

;; for future Intel-based Macs. ;;

;; ;;

;; ;;

;; * Why does it refuse to install on any PC? ;;

;; ;;

;; As far as we know, there are several limitations which prevent this DVD from installing on any ;;

;; PC other than the Developer Kit. ;;

;; ;;

;; First, this version of Tiger appears to have been compiled for SSE+SSE2+SSE3 machines. ;;

;; It might be necessary to have a SSE3 supporting CPU. ;;

;; ;;

;; Secondly, the developer hardware kits feature a TPM (Trusted Plataform Module) chip. ;;

;; This is a TCPA/Palladium implementation that uses a Infineon 1.1 chip which will prevent ;;

;; certain parts of the OS from working unless authorized, efectively working in a similar way to ;;

;; a hardware dongle. You can see pictures of the chip in the Developer Kit here, right next to ;;

;; the BIOS: ;;

;; ;;

;; http://www.appleinsider.com/image.php?i=appledevkit1&id=1146 ;;

;; ;;

;; These are only the limitations others have suggested - there may be more, there may be less. ;;

;; ;;

;; ;;

;; * Why do you release this if it doesn't work? ;;

;; ;;

;; Because we want to let whomever is interested study and work on the files in this DVD. ;;

;; ;;

;; Cheers and good luck! ;;

;; ;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;; ;;

;; Greets: ;;

;; ;;

;; BLiZZARD - CAFE - CORE - DAMN - DWP - EPS - ECLiPSE ;;

;; ORiON - SSG - TMG - TNO - UCF - XFORCE - ZWT ;;

;; ;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Link to comment
Share on other sites

già hai ragione

non ci avevo pensato che darwin comunque è X11 based per quel che riguarda la interfaccia grafica

mentre OSX no!! ( o meglio si potrebbe usare X11 anche con Dev Kit ma a quel punto è peggio di Darwin!!)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share